Mërgimtarët shqiptarë u dhurojnë arbëreshëve shtatoren e Gjergj Kastriotit.
Bëhu edhe ti pjesë e këtij projekti fisnik!


Si mund të dhuroni


Ju keni mundësinë që të bëjeni pjesë e këtij projekti, duke dhuruar përmes xhirollogarisë sonë bankare, në formën TWINT, me kartë krediti, si dhe përmes “PayPal”. Më poshtë janë sqaruar të gjitha këto forma dhurimi.

Dhuroni përmes xhirollogarisë tonë

Marrësi: HORA E SKËNDERBEUT, 8000 Zürich, Switzerland

Banka: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern, Switzerland

Kodi bankar: 9000

IBAN: CH02 0900 0000 1626 0159 8

BIC: POFICHBEXXX

 

Dhuroni përmes TWINT dhe Kartela të Kreditit

Duhet të keni të instaluar aplikacionin TWINT në telefonin tuaj mobil. Funksionon vetëm në Zvicër. 

Nëse klikon në butonin e kuq djathtas të jepet mundësia që të dhurosh edhe me kartela të kreditit si VISA, MasterCard, American Express si dhe platformat Apple Pay dhe Google Pay

Dhuroni me  kartelë krediti përmes PayPal

Dhuroni nga të gjitha vendet me kartelën tuaj të kreditit VISA, Mater Card, American Express, PayPal etj.