Mbresa nga vizita në Hora të Arbëreshëve

Shoqata “Hora e Skënderbeut”, shtatoren e Kryetrimit ua dhuron vëllezërve arbëresh në Sicili
17. Janar 2024
Shtatorja e Skënderbeut për Horën e Arbëreshëve po has në përkrahje të gjerë
11. Shkurt 2024