Shoqata “Hora e Skënderbeut”, shtatoren e Kryetrimit ua dhuron vëllezërve arbëresh në Sicili

Mbresa nga vizita në Hora të Arbëreshëve
8. Shkurt 2024