Takim me veprimtaren dhe diplomaten Shukrije Ramadani

“Hora e Skënderbeut” bashkërendon aktivitetet me shoqatat tjera kulturore 
1. Mars 2024
Shoqatat shqiptare me aktivitet të përbashkët për shtatoren e Skënderbeut
3. Mars 2024